Staň se členem Klubu mladých historiků

31. 8. 2020

Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice zakládá v roce 2020 pro zájemce z řad studentů středních škol Klub mladých historiků.​

  • Na schůzkách Klubu si studenti pod vedením historika Františka Šebka osvojí základní metody historikovy práce.  
  • Seznámí se s pomocnými vědami historickými (paleografie, chronologie, genealogie, heraldika ad.) a se zajímavými historickými dokumenty.
  • Členství v klubu studentům  vydatně napomůže s přípravami na maturitu z dějepisu či na přijímací zkoušky na vysokou školu.
  • Členové Klubu navíc poznají prostředí Univerzity Pardubice, zavítají do Státního okresního archivu, či do Pardubického zámku a navštíví tam prostory, které jsou veřejnosti běžně nepřístupné.
  • Členství v Klubu je dobrovolné a bezplatné. Intenzita zapojení do činnosti Klubu bude záležet na zájmu a zaujetí každého člena.

Schůzky Klubu se budou konat v prostorách pavilonu EB Univerzity Pardubice v období od 8. října 2020  do 15. března 2021, a to každý čtvrtek od 16:30 do 18:30 hod.

Další informace poskytne zájemcům podle potřeby vedoucí Klubu PhDr. František Šebek (frsebek@seznam.cz).

Vyplněné přihlášky odesílejte do 21. 9. 2020 e-mailem na adresu frsebek@seznam.cz.