Studentská konference Think!+ 2020

Uložit do kalendáře 17-09-2020 8:00 17-09-2020 8:00 Czech republic/Europe Studentská konference Think!+ 2020 Šestý ročník konference studentů humanitních oborů Think!+ se bude konat 17. září 2020 v Historické budově Upa, nám. Čs. legií 565, Pardubice, místnost 03003. Každoroční konference si klade za cíl umožnit studentům bakalářského,... Historická budova Univerzity Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice, místnost 03003.
17. 09. 2020 Historická budova Univerzity Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice, místnost 03003.
Studentská konference THINK
Humanitní studia
filosofie
Katedra filosofie a religionistiky
Studentská konference Think!+ 2020

Šestý ročník konference studentů humanitních oborů Think!+ se bude konat 17. září 2020 v Historické budově Upa, nám. Čs. legií 565, Pardubice, místnost 03003.


Každoroční konference si klade za cíl umožnit studentům bakalářského, magisterského a nově i doktorského stupně humanitních oborů prezentovat rozmanitá témata, a tím zprostředkovat interdisciplinární dialog a hlavně otevřít jejím účastníkům nové perspektivy. Setkaní účastníkům poskytne nejenom vzájemnou inspiraci, ale také příležitost k reflexi své dosavadní práce.


Bližší informace o konferenci včetně programu předešlých ročníků a fotogalerie naleznete na facebookovém profilu Studentská konference THINK​.

Program letošního ročníku konference je již zveřejněn. Všichni jsou srdečně zváni!

Studentská konference Think!+ 2020
Dopolední program konference
Odpolední program konference
Fakulta filozofická; Katedra filosofie a religionistiky
Bc. Denisa Bažantová
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.