Ústav historických věd zajišťuje výuku v několika různých oborech, jejichž základem jsou historické vědy. Nabízíme studium od bakalářského až po doktorský stupeň. Naše absolventy najdete v Národní knihovně v Praze, v Národním muzeu v Praze,  v Ústavu pro studium totalitních režimů, v různých typech archivů, muzeí, na památkových ústavech, na krajských úřadech, v novinách, ale také na základních školách. Řada z nich se ovšem uchytila i mimo obor a jsou oceňovaní pro své schopnosti vystupovat, prezentovat a psát nejen odborné texty.

 

Už vím, co studovat...

Pokud víš, co chceš studovat, podej si rovnou přihláku.

Podat si E-přihlášku

Ještě jsem se nerozhodl/a/o...

Zjisti jaké možnoti studia (a v jakých oborech) nabízíme.

Informace o nabízeném studiu
Rozšířit fotografii: 
false