Bělehradský den v Kutné Hoře

Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice přivítá vzácné hosty ze Srbska – akademické pracovníky Filologické fakulty Bělehradské

univerzity.

Jejich přednášky budou prosloveny na společném setkání se členy a studenty KLKS FF UPa v úterý 17. 4. 2018 v Dačického domě v Kutné Hoře.

Datum: 
17. Duben 2018 - 10:00 - 16:00
Kontaktní osoba: 
PhDr. Ivo Říha, Ph.D.