Osmičková výročí: Rok 1938 v Československu a ve světě

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice připravila pro akademickou obec i veřejnost v průběhu roku 2018 přednášky v kontextu událostí fenoménu „osmičkových výročí“ roku 2018 od středověku až do současnosti.

V pondělí 29. října proběhne přednáška: Rok 1938 v Československu a ve světě (doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)

29. Říjen 2018 - 17:00 - 19:00
budova EB, učebna E2
Kontaktní osoba: 
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.