Osmičková výročí: Zrušení poddanství anebo Společnost na prahu nové doby

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice připravila pro akademickou obec i veřejnost v průběhu roku 2018 přednášky v kontextu událostí fenoménu „osmičkových výročí“ roku 2018 od středověku až do současnosti.

V pondělí 24. září proběhne přednáška: Zrušení poddanství anebo Společnost na prahu nové doby (doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.)

24. Září 2018 - 17:00 - 19:00
budova EB, učebna E2
Kontaktní osoba: 
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.