Křest knihy Šárky Bubíkové

Uložit do kalendáře 18-12-2018 15:00 18-12-2018 17:00 Czech republic/Europe Křest knihy Šárky Bubíkové Fakulta filozofická pořádá křest knihy Zrnka soli, kterou napsala doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. z Katedry anglistiky a amerikanistiky. Knihu vydalo Nakladatelství Pavel Mervart. Kmotrem knihy bude děkan Fakulty filozofické pan prof. PhDr... hromadná studovna v přízemí knihovny
18. 12. 2018 hromadná studovna v přízemí knihovny
Křest knihy
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Univerzitní knihovna

Fakulta filozofická pořádá křest knihy Zrnka soli, kterou napsala doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. z Katedry anglistiky a amerikanistiky. Knihu vydalo Nakladatelství Pavel Mervart.

Kmotrem knihy bude děkan Fakulty filozofické pan prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Křest se bude konat v úterý 18. prosince 2018 od 15:00 v hromadné studovně v přízemí Univerzitní knihovny.

Všichni jste srdečně zváni!

M. Lenderová (za FF) a B. Jankovská (za UK)

 

Vstup zdarma
Fakulta filozofická a Univerzitní knihovna
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
466 036 768
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.