Kontrola výsledků studia akad. roku 2019/2020 a zápis do akad. roku 2020/2021

10. 9. 2020