Klub mladých historiků

Uložit do kalendáře 12-10-2021 16:30 17-03-2022 17:30 Czech republic/Europe Klub mladých historiků Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice otevírá pro zájemce z řad studentů středních škol další ročník Klubu mladých historiků. Schůzky klubu se budou konat v prostorách pavilonu EB (učebna EB/01019) Univerzity... EB (učebna EB/01019) Univerzity Pardubice
12. 10. - 17. 03. 2022 EB (učebna EB/01019) Univerzity Pardubice
UHV
Klub mladých historiků
Klub mladých historiků

Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice otevírá pro zájemce z řad studentů středních škol další ročník Klubu mladých historiků.

Schůzky klubu se budou konat v prostorách pavilonu EB (učebna EB/01019) Univerzity Pardubice v období od 12. října 2021 do 17. března 2022, a to každý čtvrtek od 16:30 do 18:30 hod.

Členství v klubu je dobrovolné a bezplatné. Intenzita zapojení do činnosti klubu bude záležet na zájmu a zaujetí každého člena.

Na schůzkách klubu si studenti pod vedením historika Františka Šebka osvojí základní metody historikovy práce, seznámí se s pomocnými vědami historickými (paleografie, chronologie, genealogie, heraldika ad.) a se zajímavými historickými dokumenty.

Členství v klubu studentům vydatně napomůže s přípravami na maturitu z dějepisu či na přijímací zkoušky na vysokou školu.

Členové klubu navíc poznají prostředí Univerzity Pardubice, zavítají do Státního okresního archivu, či do Pardubického zámku a navštíví tam prostory, které jsou veřejnosti běžně nepřístupné.


V případě výrazného zhoršení epidemiologické situace bude klub probíhat distanční formou prostřednictvím MS Teams.

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU MLADÝCH HISTORIKŮ

Klub mladých historiků
Klub mladých historiků
Klub mladých historiků
Vstup zdarma
Ústav historických věd FF UPCE
PhDr. František Šebek