UPCE

Kavárna Universitas: Nedostatek uznání jako příčina rozpadu Československa?

30. 10. 2020

Říjnová Kavárna Universitas objasnila problémy soužití Čechů a Slováků v Československu z filosofického pohledu, čímž poukázala na základní asymetrie ve vnímání společného státu. Přednášku s názvem „Prečo sa rozpadlo Československo?“ pronesl doktor Matej Cíbik z Centra pro etiku formou YouTube live streamu dne 26. 10. 2020.

Velmi nás těší, že téma o důvodech rozpadu Československa oslovilo tolik posluchačů. Doktor Cíbik vysvětlil vzájemné nedorozumění Čechů a Slováků pomocí známé optické iluze králíka a kachny (The Rabbit-Duck Illusion), která trefně poukazuje na fakt, že ačkoli se lidé mnohdy dívají na totožný objekt, mohou vidět zcela odlišné věci. Zatímco Češi vnímali Československo jako jednu politickou komunitu, Slováci viděli komunity dvě. Tato disproporce jasně signalizovala, že míra ztotožnění se státem byla na straně Slováků o poznání menší, než tomu bylo u Čechů. Z dobových textů, kterými se Matej Cíbik podrobně zabýval, zřetelně vyplývá, že Slováci se nedokázali plně identifikovat s identitou Čechoslováka, a cítili se být spíše Slováky v Československu. Z dobového tisku je patrné, že Češi kupříkladu často označovali Tatry za naše hory, zatímco Slováci používali přivlastňovací zájmeno naše výhradně v souvislosti se slovenským územím.

Druhá část přednášky byla zaměřena na vlastní interpretaci důvodů, proč byl československý stát takto vychýlen z rovnováhy. Doktor Cíbik se domnívá, že nedorozumění, která následně vedla ke značným politickým problémům, pramenila především z potřeby uznání slovenského národa. Nejednalo se tedy o nacionalismus ve vyhrocené podobě, nýbrž v rovině symbolické. Závěr přednášky přinesl shrnutí této interpretace do jedné věty: „Rozpad Československa a slovenská samostatnost byla nechtěným vedlejším produktem boje o uznání, který vedli slovenští politici.“

 

Live stream si nenechal ujít opravdu velký počet diváků, za což velmi děkujeme. Záznam přednášky je k dispozici na YouTube.

 

 

Listopadová Kavárnu Universitas,

proběhla opět v online režimu, a to v úterý 3. listopadu 2020 od 18:00 hodin. Přednášku pronesla Ing. Dana Hrubošová, Ph.D., která se zaměřila na problematiku potravin a potravinových doplňků. Akce se uskutečnila v rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR.

Odkaz na online událost (záznam Kavárny bude v nejbližších dnech zveřejněn)

Za organizátorky

Mgr. Veronika Janečková