Přijaté projekty 2009

Název projektu

Řešitel za UPa

Katedra

Přiděleno

Celkem z ostat. Zdrojů

IV

NIV

Celkem

Inovace předmětu Multimedia pro učitele

Ježková Šárka, PhDr., Ph.D.

KAA

0

96 000

96 000

0

Vytvoření studijního předmětu Evolving Intercultural communicative competence v přípravném vzdělávání učitelů anglického jazyka

Kostková Klára, Mgr.

KAA

0

107 000

107 000

0

Tvorba nového předmětu Úvod do studia gender history.

Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc.

KHV

0

150 000

150 000

0

Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VII.

Vorel Petr, prof. PhDr., CSc.

KHV

0

97 000

97 000

0