Harmonogram akademického roku 2016/2017

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta filozofická

Pokyn č. 3

Věc: Harmonogram akademického roku 2016/2017
Působnost pro: Fakultu filozofickou
Účinnost: dnem vydání
Vypracovala: Martina Kleinová, IPC FF
Schválil: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan

Harmonogram akademického roku 2016/2017

Zápisy studentů:

 

1. ročník bakalářského studia 23. 8. 2016 – 25. 8. 2016
1. ročník navazujícího magisterského studia 5. 9. 2016
Ostatní ročníky: elektronicky: 19. 9. 2016 – 7. 10. 2016 (přes IS STAG dle rozpisu na www stránkách fakulty)
Kontrola výsledků studia:  
Všechny ročníky: 7. 9. 2016 – 14. 9. 2016 dle rozpisu na www stránkách fakulty
Zimní semestr:  
Přednáškové období 26. 9. 2016 – 23. 12. 2016
Rektorské volno 16. 11. 2016
Zimní prázdniny 24. 12. 2016 – 1. 1. 2017
Zkouškové období 2. 1. 2017 – 17. 2. 2017
Zápisy předmětů letního semestru elektronicky: 13. 2. 2017 – 3. 3. 2017 (přes IS STAG dle rozpisu na www stránkách fakulty)
Letní semestr:  
Přednáškové období 20. 2. 2017 – 19. 5. 2017
Zkouškové období I 22. 5. 2017 – 7. 7. 2017
Letní prázdniny 10. 7. 2017 – 18. 8. 2017
Zkouškové období II 21. 8. 2017 – 8. 9. 2017
   
Zkrácený semestr pro poslední ročníky:  
Zimní pro studenty přihlášené ke SSZ do 29. 11. 2016 26. 9. 2016 – 6. 1. 2017
Letní pro studenty přihlášené ke SSZ do 31. 3. 2016 20. 2. 2017 – 5. 5. 2017
   
   
Imatrikulace: 13. – 14. 10. 2016
   
Sponze, promoce:  
Podzimní termín 24. – 25. 11. 2016
Jarní termín 22. 6. a 29. 6. 2017
Termín přihlášek ke SZZ a termín odevzdání bakalářských a diplomových prací:
Zimní termín 30. 11. 2016
Jarní termín 31. 3. 2017
Podzimní termín 30. 6. 2017
   
Státní závěrečné zkoušky:  
Zimní termín leden – únor 2017
Jarní termín květen – červen 2017
Podzimní termín srpen – září 2017
   
Den otevřených dveří: 8. 2. 2017
   
Přijímací zkoušky:  
Termín podání přihlášek do bakalářského studia: 31. 3. 2017
Termín přijímacích zkoušek do bakalářského studia: 5. – 6. 6. 2017
Termín podání přihlášek do magisterského studia: 30. 4. 2017
Termín přijímacích zkoušek do magisterského studia: 19. – 23. 6. 2017
Termín podání přihlášek do doktorského studia: 31. 7. 2017
Termín přijímacích zkoušek do doktorského studia: 4. – 15. 9. 2017

Termíny praxí v jednotlivých studijních oborech budou určeny příslušnými katedrami během prvního týdne akademického roku. Pardubice 21. 3. 2016

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. děkan