Harmonogram akademického roku 2018/2019

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta filozofická

Pokyn č. 7/2018

Věc:

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Působnost pro:

Fakultu filozofickou

Účinnost:    

dnem vydání

Vypracovala:   

Martina Kleinová, IPC FF

Schválil:         

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Zápisy studentů:                                                       

 

1. ročník bakalářského studia 

27. – 28. 8. 2018

1. ročník navazujícího magisterského studia       

7. 9. 2018

Ostatní ročníky:                                                                                              

elektronicky: 17. 9. 2018 – 5. 10. 2018

(přes IS STAG dle rozpisu na www stránkách fakulty)

Kontrola výsledků studia a zápis do AR:                                                       

 

Navazující magisterské studium

5. - 6. 9. 2018

dle rozpisu na www stránkách fakulty

Bakalářské studium

10. - 13. 9. 2018

dle rozpisu na www stránkách fakulty

Zimní semestr:

 

Přednáškové období                                                                                       

24. 9. 2018 – 23. 12. 2018

Rektorské volno                                                                                                                        

16. 11. 2018

Zimní prázdniny                                                                                           

24. 12. 2018 – 1. 1. 2019

Zkouškové období                                                                                        

2. 1. 2019 – 17. 2. 2019

Zápisy předmětů letního semestru                                                                

elektronicky: 11. 2. 2019 – 1. 3. 2019

(přes IS STAG dle rozpisu na www stránkách fakulty)                                     

Letní semestr:

 

Přednáškové období                                                                                      

18. 2. 2019 – 19. 5. 2019

Zkouškové období I   

20. 5. 2019 –   7. 7. 2019

Letní prázdniny                                                                                 

  8. 7. 2019 – 18. 8. 2019

Zkouškové období II                                                                             

19. 8. 2019 – 31. 8. 2019

 

 

Zkrácený semestr pro poslední ročníky:

 

Zimní

pro studenty přihlášené ke SSZ do 29. 11. 2017

 

24. 9. 2018 – 4. 1. 2019

Letní

pro studenty přihlášené ke SSZ do 31. 3. 2017

 

18. 2. 2019 – 3. 5. 2019

 

 

Imatrikulace:

25. 10. 2018

 

 

Sponze, promoce:

 

Podzimní termín                                                                                                        

22. – 23. 11. 2018

Jarní termín                                                                                                                

20. – 21. 6. 2019

 

Termín přihlášek ke SZZ:                               

Zimní termín

15. 11. 2018

Jarní termín                                                                                                                

15. 3. 2019

Podzimní termín                                                                                                         

1. 6. 2019

 

 

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací:                               

Zimní termín

30. 11. 2018

Jarní termín                                                                                                                

31. 3. 2019

Podzimní termín                                                                                                        

15. 6. 2019

 

 

Termín opětovného zápisu do studia po přerušení před SZZ:                               

Zimní termín

15. 1. 2019

Jarní termín                                                                                                                

15. 5. 2019

Podzimní termín                                                                                                        

15. 8. 2019

 

 

Státní závěrečné zkoušky:                                

 

Zimní termín

leden – únor 2019

Jarní termín                                                                                                               

květen – červen 2019

Podzimní termín                                                                                                            

srpen – září 2019

 

 

Den otevřených dveří:                                                                                                 

29. 1. a 23. 2. 2019

 

 

Přijímací zkoušky:

 

Termín podání přihlášek do bakalářského studia:

31. 3. 2019

Termín přijímacích zkoušek do bakalářského studia:                                                                  

4. – 5. 6. 2019

Termín podání přihlášek do magisterského studia:

30. 4. 2019

Termín přijímacích zkoušek do magisterského studia:

10. – 14. 6. 2019

Termín podání přihlášek do doktorského studia:

 

  • uchazeči z ČR
  • uchazeči ze zahraničí: Religionistika

                                    Filozofie

                                    Historie

28. 6. 2019

30. 4. 2019

31. 5. 2019

31. 5. 2019

Termín přijímacích zkoušek do doktorského studia:

 

  • uchazeči z ČR
  • uchazeči ze zahraničí: Religionistika

                                                Filozofie

                                                Historie

2. – 13. 9. 2019

květen 2019

červen 2019

červen 2019

Termíny praxí v jednotlivých studijních oborech budou určeny příslušnými katedrami během prvního týdne akademického roku. 

 

Pardubice 23. května 2018                                                      prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

                                                                                                             děkan

Rozšířit fotografii: 
false