Studijní programy

Důležitá informace!

Ústav historických věd oznamuje všem zájemcům o studium, že z technických důvodů budou přihlášky do bakalářských studijních programů Historie (sdružené studium – kombinace se studijními programy Slavistická studia zemí Evropské unie, Německý jazyk pro odbornou praxi a Anglický jazyk pro odbornou praxi), Kulturně historická studia, Spisová a archivní služba a Ochrana hmotných památek) zpřístupněny teprve od 20. února 2020.

Bakalářské studium

Studovat můžete tříleté bakalářské studium v prezenční formě.

CHCI STUDOVAT BAKALÁŘE

Sdružené studium (Bc.)

Můžete studovat dva bakalářké studijní progarmy najednou.

chci studovat sdružené studium

Magisterské studium

Na bakalářské studium můžete navázat dvouletým magisterským studiem.

chci studovat magisterské studium

Doktorské studium

Ti nejlepší absolventi magisterského studia mohou pokračovat v doktorském studiu.

chci studovat doktorské studium
Rozšířit fotografii: 
false