Studijní programy

Bakalářské studium

Studovat můžete tříleté bakalářské studium v prezenční formě.

CHCI STUDOVAT BAKALÁŘE

Sdružené studium (Bc.)

Můžete studovat dva bakalářské studijní programy najednou.

chci studovat sdružené studium

Magisterské studium

Na bakalářské studium můžete navázat dvouletým magisterským studiem.

chci studovat magisterské studium

Doktorské studium

Ti nejlepší absolventi magisterského studia mohou pokračovat v doktorském studiu.

chci studovat doktorské studium
Rozšířit fotografii: 
false