s absolventy

Klub absolventů a přátel Univerzity Pardubice byl založen jako občanské sdružení v roce 2003.
Jeho záměrem je podpora činnosti a aktivit univerzity a udržování vazeb a kontaktů absolventů a příznivců s univerzitou a jejími pracovišti i mezi sebou navzájem.
Činnost sdružení je zaměřena zejména na poskytování informací o aktivitách a záměrech univerzity, pořádání informačních a přátelských setkání pro členy, popularizaci badatelské a vzdělávací činnosti univerzity. Klub absolventů a přátel se také věnuje pořádání kulturních a společenských akcí, spolupráci s vědeckými a kulturními společnostmi a s obdobnými sdruženími doma i v zahraničí, získávání materiální podpory pro činnost univerzity.