Seznam zaměstnanců Katedry religionistiky

vedoucí katedry:
doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.
budova G, kancelář  06 023    
telefon: +420 466 036 453
martin.farek@upce.cz

zástupce vedoucího katedry:
Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.
budova G, kancelář  06 023
telefon: +420 466 036 453
stepan.lisy@upce.cz

tajemník katedry
Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.
budova G, kancelář  06 007
telefon: +420 466 036 611
zuzana.cerna@upce.cz

sekretariát:
Bc. Denisa Bažantová
budova G, kancelář 08 007
telefon: +420 466 036 629
e-mail: denisa.bazantova@upce.cz

další zde

http://religionistika.upce.cz/seznam-pracovniku/

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
false