Seznam zaměstnanců Katedry religionistiky

vedením katedry pověřen:
Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.
budova G, kancelář  06 023
telefon: +420 466 036 453
stepan.lisy@upce.cz

sekretariát:
Bc. Denisa Bažantová
budova G, kancelář 08 007
telefon: +420 466 036 629
e-mail: denisa.bazantova@upce.cz

další zde

http://religionistika.upce.cz/seznam-pracovniku/

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
false