Katedra religionistiky

Religionistice  se v Pardubicích věnujeme od roku 2000. Členové katedry se zabývají ve svém výzkumu problematikou prolínání i střetávání kultur (zejména Evropy a Orientu), současnou náboženskou scénou, mezináboženským dialogem a v neposlední řadě teorií a metodologií oboru. Několik členů katedry je zapojeno v mezinárodní iniciativě Gent-Pardubice School of Religious Studies.

Mezi konkrétní zkoumané okruhy patří judaismus, křesťanství, islám, indické tradice a další. Výzkum i výuka jsou vedeny z perspektiv historie, antropologie, sociologie i psychologie náboženství. Pro studium konkrétních tradic je nezbytná znalost pramenných jazyků. Katedra aktuálně nabízí arabštinu a hebrejštinu, latinu a řečtinu je možné studovat pod vedením učitelů z dalších kateder Filozofické fakulty UPa. Na základě uzavřených mezinárodních smluv studenti tráví nejméně jeden semestr na univerzitách v Belgii, USA, Německu, Polsku, Estonsku a Turecku. Kromě výzkumu a výuky studentů se členové katedry věnují vzdělávání učitelů středních a základních škol a také popularizaci religionistiky např. prostřednictvím médií a veřejných přednášek.

 

Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Katedra religionistiky
Studentská 97
532 10  Pardubice-Stavařov

e-mail kre.ff@upce.cz
telefon +420 466 036 629
Budova G

 

Odkaz na web: 
http://religionistika.upce.cz/
Text odkazu na web: 
webové stránky katedry
Kontakty: 

Sídlo katedry:

Budova G, hlavní kampus univerzity

Stavařov 87

Pardubice 532 10

Kontakt:

vedoucí katedry:

martin.farek@upce.cz

sekretářka katedry:

denisa.bazantova@upce.cz

Nadpis: 
Katedra religionistiky
Studium

 

Náboženství a s ním spojené fenomény jsou stále živými a zásadními rozměry současného světa. Studium religionistiky nabízí hlubší analýzu tak důležitých fenoménů, jakými jsou víra, rituál, sociální organizace církví a náboženských společností, ale i problematiky konverze, fundamentalismu a extremismu. Nabízí studium zásadního pilíře evropské kultury a vzdělanosti stejně jako porozumění jiným kulturám. Religionistika pomáhá dnešnímu člověku orientovat se v náboženských uskupeních přímo v místě jeho bydliště i při cestách do vzdálených zemí, při kritickém zhodnocení záplavy zpráv z médií nebo při výběru kvalitní četby k různým problémům.

 

Katedra zajišťuje výuku oboru Religionistika ve všech 3 stupních studia

3 letý bakalářský obor

2 letý navazujcí obor

doktorský obor

Proč studovat religionistiku?
Studijní programy
0
graduation-cap
graduation-cap
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Vědecko - výzkumná činnost

 

Pořádáme nebo spolupořádáme celou řadu konferencí. 

 

Pantheon byl založen v roce 2006 a je vydáván Univerzitou Pardubice. Je vědeckým recenzovaným časopisem zaměřeným na akademické bádání o náboženství. Jeho hlavním cílem je vytvořit platformu pro diskusi badatelů nejen v České republice, ale zejména mezinárodní, a propagovat tak studium a výzkum náboženství v zemích, kde má významnou roli v rámci humanitních a sociálních věd.

Konference
http://religionistika.upce.cz/vyzkum/
Náš časopis
http://religionistika.upce.cz/casopis-pantheon/
Vědecko - výzkumná činnost
Časopis Pantheon
0
book
newspaper-o
Zvýraznit levé tlačítko: 
false

 

Realizujeme projekty financované ze státních i evropských grantů.

 

Na katedře spolupracujeme s vědci z ČR i zahraničí

Naše projekty
http://religionistika.upce.cz/projekty/
S kým spolupracujeme
http://religionistika.upce.cz/spoluprace/
Projekty
Spolupráce
0
arrow-right
handshake-o
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Rozšířit fotografii: 
false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Obrázek: