Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice otevírá pro zájemce z řad studentů středních škol další ročník Klubu mladých historiků.

Na schůzkách klubu si studenti pod vedením historika Františka Šebka osvojí základní metody historikovy práce, seznámí se s pomocnými vědami historickými (paleografie, chronologie, genealogie, heraldika ad.) a se zajímavými historickými dokumenty.

Členství v klubu studentům vydatně napomůže s přípravami na maturitu z dějepisu či na přijímací zkoušky na vysokou školu.

Členové klubu navíc poznají prostředí Univerzity Pardubice, zavítají do Státního okresního archivu, či do Pardubického zámku a navštíví tam prostory, které jsou veřejnosti běžně nepřístupné.


Členství v klubu je dobrovolné a bezplatné. Intenzita zapojení do činnosti klubu bude záležet na zájmu a zaujetí každého člena.

Schůzky klubu se budou konat v prostorách pavilonu EB (učebna EB/01019) Univerzity Pardubice v období od 12. října 2021 do 17. března 2022, a to každý čtvrtek od 16:30 do 18:30 hod.

V případě výrazného zhoršení epidemiologické situace bude klub probíhat distanční formou prostřednictvím MS Teams.

Přihláška do Klubu mladých historiků ÚHV UPCE

Vyplněním této přihlášky přistupujeme na Podmínky zpracování dat.

true
Rozšířit fotografii: 
true