Dagmar Magincová

Mgr. Dagmar MAGINCOVÁ

Narozena:  28. 12. 1966 v Teplicích
Bydliště: Hradec Králové

E-mail:hajenka@volny.cz

Studia:

 • 1990–97 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor český jazyk a literatura
  od r. 2008 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium oboru kulturologie na katedře teorie kultury

Odborné zaměření:

 • Editologie a ediční praxe; mediální studia; současný český jazyk a jazyková kultura

Zaměstnání:

 • 1995–2008 nakladatelství Dauphin, Praha – odpovědná redaktorka, korektorka
  1997–2006 R-Presse s.r.o., Praha (týdeník Respekt) – office manager, technická redaktorka, korektorka
  od r. 1998 nakladatelství Arbor vitae, Praha – redaktorka, korektorka
  od r. 1999 nakladatelství Sefer, Praha – jaz. redaktorka, korektorka
  2005/2006 Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové – vyučující českého jazyka
  od r. 2006 nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec – redaktorka, korektorka
  od r. 2006 Filozofická fakulta Univerzity Pardubice – externí vyučující; od r. 2009 vyučující na katedře historických věd, nyní na katedře literární kultury a slavistiky
  od r. 2006 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Ústav jižní a centrální Asie, seminář romistiky) – konzultantka pro předmět editologie a translatologie
  od r. 2007 Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové – externí vyučující na katedře archeologie a katedře filozofie a společenských věd
  od r. 2008 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové – vyučující na katedře českého jazyka a literatury

Pedagogická činnost na KLKS:

 • Úvod do mediálních studií
 • Kritická analýza diskurzu masmédií
 • Kapitoly z dějin knihtisku
 • Odborný písemný projev

Výběr z publikační činnosti:

 • Magincová D., Příručka nakladatelského redaktora (Pavel Mervart, Červený Kostelec 2008)
 • Magincová D., Jazyková kultura pro nefilologické obory (Gaudeamus, Hradec Králové 2009)
 • Magincová D., „Signifikantní překračování tabu ve veřejné komunikaci: kauza Lety“. In Uličný O. (ed.), Eurolitteraria & Eurolingua 2009 (Technická univerzita Liberec, Liberec 2009)
 • Magincová D., „K cikánské otázce: recepce a interpretace holocaustu Romů v ideologických rámcích“. In Magincová D., Pelikán Č., Víška V. (eds.), Protektorát v sociokulturních souvislostech (Gaudeamus, Hradec Králové, v tisku)
 • Magincová D. a kol., Média a komunikace. Studijní příručka (Gaudeamus, Hradec Králové, v tisku)

Výběr z ediční práce:

 • Filla E., O umělcích, Arbor vitae, Praha 2006; se S. Kolíbalem
 • Hildesheimer W., Mozart, Arbor vitae, Praha 2006
 • Pujade-Renaud C., Macecha, Dauphin, Praha – Podlesí 2006
 • Žák L., Byt a krajina, Arbor vitae, Praha 2006
 • Ben Jelloun T., Posvátná noc, Dauphin, Praha – Podlesí 2007
 • Brozman D., Martin Mainer, Arbor vitae, Praha 2007
 • Dryje F., Devět způsobů jak přijít o rozum, Arbor vitae, Praha 2007
 • Janin V. L., Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2007
 • Koolhaas R., Třeštící New York, Arbor vitae, Praha 2007
 • Montero R., Tichý blázen, Dauphin, Praha – Podlesí 2007
 • Nádvorníková A. a kol., Art brut v českých zemích, Arbor vitae, Praha 2007
 • Wiendl J., Vizionáři a vyznavači, Dauphin, Praha – Podlesí 2007; s J. Říhou
 • Barthes R., Fragmenty milostného diskurzu, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2008
 • Brázda P., Obluda čeká, obluda má čas, Respekt Publishing, Praha 2008
 • Mlynář V., Kosta T., Rozhovor přes dvě generace, Respekt Publishing, Praha 2008
 • Téra M., Perun bůh hromovládce. Sonda do slovanského archaického náboženství , Pavel Mervart, Červený Kostelec 2008
 • Macháček J., Mistři světa amoleta. Průvodce globální krizí a českou politickou krajinou, Respekt Publishing, Praha 2009
 • Černý D., Pospiszyl T., Promrdané roky III, Respekt Publishing, Praha 2009