Jak se přihlásit ke studiu?

Přihlášky ke studiu lze podat:
Přihláška se netiskne a na fakultu se nezasílá. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče. Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky
  • na standardním formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR“ (tiskopis SEVT)
Přihlášku je nutné zaslat na adresu Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice 2
 
ADMINISTRATIVNÍ POLPATEK
Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Administrativní poplatek je nevratný.
 
číslo účtu
37030561/0100
variabilní symbol
1920
konstantní symbol
platba složenkou - 379
 
platba převodem - 308
specifický symbol
e-přihláška - oborové číslo uchazeče
 
papírová přihláška - rodné číslo uchazeče
 
Přihlášky, které nebudou podány do stanoveného termínu, a přihlášky bez přiloženého dokladu o zaplacení administrativního poplatku nebo s formálními nedostatky nebudou zařazeny do seznamu uchazečů o studium.
V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení nebo zruší přihlášku na Fakultu filozofickou, fakulta jeho přihlášku ani administrativní poplatek nevrací, případně ani nepřevádí na jiné školy.