Organizační schůzky k zápisu do bakalářského studia na FF UPCE

1.-2.7.2021
Zápisy bakalářské studium
3.9.2021
Zápisy magisterské studium

Vážení uchahazeči,

Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia budou zveřejněny ve dnech 7. 6. – 9. 6. 2021 na portálu uchazeče.

Výsledky přijímacího řízení do magisterského studia budou zveřejněny ve dnech 14. 6. – 15. 6. 2021 na portálu uchazeče.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu (v listinné podobě) obdržíte na organizační schůzce k zápisu do studia.

  Termíny organizačních schůzek k zápisu do bakalářského studia

  Organizační schůzka do bakalářského studia proběhne v budově Univerzity Pardubice – EB, Studentská 95, Pardubice, Stavařov.
  Podrobné informace Vám byly zaslány na e-mail, který byl uveden v e-přihlášce. 


  01.07.2021 – prezence v učebně  EB – 01012 

  • 9:00 hod. Anglický jazyk pro odbornou praxi
  • 11:00 hod.  Anglický jazyk pro vzdělávání
  • 13:00 hod. – Sociální a kulturní antropologie

  01.07.2021 – prezence v učebně  EB – 01019

  • 9:00 hod. Filosofie
  • 11:00 hod.  Historicko-literární studia
  • 13:00 hod. – Humaitní studia

  02.07.2021 – prezence v učebně  EB – 01012

  9:00 hod.

  • Kulturně historická studia
  • Ochrana hmotných památek

  11:00 hod. 

  • Religionistika
  • Religionistika - Filosofie
  • Filosofie - Anglický jazyk (AJ)
  • Německý jazyk pro odbornou praxi (NJOP) - AJ
  • Religionistika - AJ 

  02.07.2021– prezence v učebně  EB – 01019

  9:00 hod.

  • Archeologie
  • Archivní studia

  11:00 hod. 

  • Německý jazyk pro odbornou praxi (NJOP)
  • NJOP - Religionistika      
  • NJOP - Filosofie 

  Jestliže se nebudete moci z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně, může tak za Vás učinit Vámi pověřená osoba, která se prokáže ověřenou plnou mocí.   

  false

  Co si vzít s sebou na organizační schůzku k zápisu?

  • občanský průkaz
  • 1x fotografii (formát jako na občanský průkaz)
  • doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním organizační schůzky.
  false

  Pohlídejte si termíny a informace, které se týkají přijímacího řízení.

  BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
  Termín přijímacích zkoušek (motivační pohovory u vybraných SP): 1. – 2. 6. 2021
  Rozhodnutí o přijetí/nepříjetí ke studiu budou rozesílána ve dnech: 7. – 9. 6. 2021
  Termín doložení úředně ověřené kopie maturitnío vysvědčení: 18. 6. 2021
     
  NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
  Termín přijímacích zkoušek: 7. – 11. 6. 2021
     
  DOKTORSKÉ STUDIUM
  Termín podání přihlášek do anglických studijních programů: 15. 6. 2021
  Termín podání přihlášek do českých studijních programů: 30. 6. 2021
  Termín podání přihlášek do českého SP Historické vědy: 15. 12. 2021
  Termín přijímacích zkoušek do anglických studijních programů: 17. 6. – 2. 7. 2021
  Termín přijímacích zkoušek do českých studijních programů: 1. – 11. 9. 2021
  Termín přijímacích zkoušek do českého studijního porgramu Historické vědy 15. – 31. 1. 2022
  true
  Rozšířit fotografii: 
  true