FRVŠ - projekty řešené v roce 2006-2013

FRVŠ - projekty řešené v roce 2013

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Audiovizuální laboratoř FRVS/2013/59 Černá Monika, PaedDr., Ph.D. 1-12/2013
Podpora anglojazyčné výuky v studijním programu Historické vědy FRVS/2013/33 Vydra Zbyněk, Mgr., Ph.D. 1-12/2013
Tvorba předmětů " Možnosti výzkumu sociálních dějin českého venkova v raném novověku" a "Možnosti výzkumu náboženských dějin českého venkova v raném novověku" FRVS/2013/95 Nekvapil Ladislav, PhDr. Mgr. 1-12/2013

FRVŠ - projekty řešené v roce 2012

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje X. FRVS/2012/1993 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2012
Literatura dvou jazyků FRVS/2012/634 Čapek Jan, PhDr., Ph.D. 1-12/2012
Vybavení učeben pro jazykovou přípravu studentů Fakulty filozofické a rozvoj jejich prezentačních dovedností FRVS/2012/608 Ježková Šárka, PhDr., Ph.D. 1-12/2012

FRVŠ - projekty řešené v roce 2011

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Antropologie moderní Afriky FRVS/2011/517 Horáková Hana, doc. PaedDr., PhD. 1-12/2011
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje IX. FRVS/2011/1046 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2011
Raná výuka cizích jazyků FRVS/2011/769 Černá Monika, PaedDr., Ph.D. 1-12/2011

FRVŠ - projekty řešené v roce 2010

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VIII. FRVS/2010/1910 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2010
Novověké sochařské památky jako pramen studia kulturní historie FRVS/2010/508 Panoch Pavel, doc. Mgr., Ph.D. 1-12/2010
Současnost a reálie Slovinska - multimediální průvodce FRVS/2010/332 Kozár Aleš, Mgr., Ph.D. 1-12/2010

FRVŠ - projekty řešené v roce 2009

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace předmětu Multimedia pro učitele FRVS/2009/1617 Ježková Šárka, PhDr., Ph.D. 1-12/2009
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VII. FRVS/2009/609 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2009
Tvorba nového předmětu Úvod do studia gender history. Inovace magisterského programu Historie, oboru Kulturní dějiny FRVS/2009/560 Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc. 1-12/2009
Vytvoření studijního předmětu Intercultural communicative competence v přípravném vzdělávání učitelů anglického jazyka FRVS/2009/1403 Kostková Klára, Mgr., Ph.D. 1-12/2009

FRVŠ - projekty řešené v roce 2008

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Dvouměsíční pobyt profesora N. N. Kradina (Rusko) na Univerzitě Pardubice FRVS/2008/1698 Skalník Petr, PhDr., CSc. 1-12/2008
Etnografika v českých historických pramenech do konce 18. století FRVS/2008/1587 Kašpar Oldřich, doc. PhDr., CSc. 1-12/2008
Interaktivní cvičebnice anglické syntaxe FRVS/2008/118 Ježková Šárka, PhDr., Ph.D. 1-12/2008
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VI. FRVS/2008/1302 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2008

FRVŠ - projekty řešené v roce 2007

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Další vzdělávání učitelů odborného anglického jazyka FRVS/2007/836 Koblížková Andrea, Ing., Ph.D. 1-12/2007
Inovace a rozšíření činnosti Informačního a poradenského centra FF FRVS/2007/763 Babková Jana, Ing. 1-12/2007
Inovace bakalářského programu Historické vědy, obor Kulturní dějiny FRVS/2007/896 Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc. 1-12/2007
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje V. FRVS/2007/1842 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2007
Multimediální opora kursu Příprava na klinický rok FRVS/2007/1659 Černá Monika, PaedDr., Ph.D. 1-12/2007
Novověké sgrafitové a malované fasády jako pramen k poznání kulturní historie FRVS/2007/1153 Panoch Pavel, doc. Mgr., Ph.D. 1-12/2007
Soužití plodné i bolestné (Češi, Němci a Židé v Českých zemích 1880 - 1938) FRVS/2007/1389 Mlejnek Tomáš, Mgr. 1-12/2007
Tvorba a realizace elektronické formy on-line kurzu FRVS/2007/85 Pospíšilová Linda, Mgr. 1-12/2007
Vytvoření předmětu Curriculum Development ve studijním oboru Učitelství anglického jazyka FRVS/2007/864 Brebera Pavel, Mgr., Ph.D. 1-12/2007
Zavedení nového předmětu Prezentační techniky FRVS/2007/631 Trnková Lorencová Radmila, Ing., Ph.D. 1-12/2007

FRVŠ - projekty řešené v roce 2006

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Multimediální zpracování přednášek o křesťanství FRVS/2006/1774 Prázný Aleš, doc. PhDr., Ph.D. 1-12/2006
Inovace předmětu Syntax anglického jazyka zařazením korpusové lingvistiky FRVS/2006/2205 Ježková Šárka, PhDr., Ph.D. 1-12/2006
Inovace studijního předmětu Dějiny každodennosti II FRVS/2006/1008 Kubeš Jiří, doc. Mgr., Ph.D. 1-12/2006
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje IV. FRVS/2006/2825 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2006
Přednáškový pobyt britského lektora Paula Emmersona - inovace a nové trendy v Business English FRVS/2006/3004 Hloušková Jitka, PhDr., Ph.D. 1-12/2006
Tvůrčí psaní na webu. FRVS/2006/1394 Studený Jiří, Mgr., Ph.D. 1-12/2006

Zdroj: IS UPa