Distanční (on-line) výuka

Distanční výuka s sebou přináší značnou míru diskomfortu a je nám jasné, že zvlášť obtížný je takovýto vstup do zimního semestru pro studenty prvního ročníku našich bakalářských programů. Pro lepší orientaci jsme pro Vás připravili základní přehled on-line nástrojů. 

  • Pokud máte problémy s počátkem studia a týká se to obsahu konkrétních kurzů, komunikace v kurzu či chodu katedry/ústavu, kontaktujte v prvé řadě své vyučující, případně vedoucí katedry/ústavu, na které studujete.

 

  • V případě celofakultních potíží je možné oslovit Ing. Jana Pražáka z Poradenského a propagačního centra FF UPa na e-mailu jan.prazak@upce.cz.

Neostýchejte se a své problémy včas řešte. Jsme tu pro vás!

Přehled on-line výuky

Studijní oddělení Fakulty filozofické funguje v upravených úředních hodinách.
Více informací
Každému studentovi Univerzity Pardubice je na dobu studia založen studentský e-mail určený pro potřeby komunikace s Univerzitou Pardubice.
Více informací
Máte problémy s instalací či přihlášením do aplikace MS Teams? Veškeré informace, manuály a postupy naleznete na studentském intranetu.
Více informací

Aktuálně je většina služeb poskytovaných univerzitou studentům realizovaná i prostřednictvím platformy Office 365 od společnosti Microsoft. Výjimkou jsou e-mailové schránky a kalendáře, které jsou z historických důvodů založeny na platformě G Suite for Education od společnosti Google.  MS Teams má určitá omezení a není schopen se propojit s kalendářem na platformě Google, tudíž se informace bohužel neobjeví ani v e-mailu.

Bez ohledu na (ne)zasílání e-mailových pozvánek však studenti o informaci nepřijdou. Do kanálu daného týmu se informace zapisuje, a pokud studenti sledují kanály týmů přiřazených ke studovaným předmětům, pak informaci o vytvoření schůzky mají a rovněž se ke schůzce mohou připojit.

Nad rámec toho je užitečné mít nainstalovanou aplikaci na mobilním telefonu, která sama zobrazuje různé notifikace o nových událostech v MS Teams.


Od 1. 11. 2020 dojde ke sjednocení na platformě Office 365 od společnosti Microsoft, tedy i e‑mailové schránky a kalendáře studentů budou nově dostupné prostřednictvím Office 365.

Nedochází ke změně e-mailové adresy studentů. Změní se pouze „místo“, kde budou jim adresované e-maily uložené a ze kterého budou naopak e-maily odesílat.

Důvodů pro sjednocení je více, mezi ty hlavní patří:

  • Lepší integrace s ostatními funkcemi Office 365 (zejména MS Teams, např. v oblasti plánování týmových schůzek) 
  • Možnost jednotného uplatňování bezpečnostních politik, apod. 
  • Sjednocení řešení – neudržovat dvojí technologii 

 

true

Systém LMS Moodle je provozován na adrese: moodle.upce.cz Pro přihlášení není nutná registrace, uživatelský účet je zakládán automaticky při prvním přístupu do systému.
Více informací
Hledáte materiály pro online studium? Máme pro Vás webovou knihovnu eupce.publi.cz. Elektronické učebnice a materiály budou postupně přibývat.
Více informací
Univerzita Pardubice připravila pro své studenty a zaměstnance sadu služeb využívajících cloudové řešení od firmy Microsoft - Office 365.
Více informací
Záznamy zajímavých přednášek z Fakulty filozofické
Více informací
Rozšířit fotografii: 
false