Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D. | Faculty of Arts and Philosophy

Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.

Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 036 421
jaroslav.myslivec@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9131-6646

Workplace

Faculty of Arts and Philosophy
Department of education (10140)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Copy link to clipboard
Consultations:
Tuesday
13:30 - 14:30
Předmět (Rok) Role
KVV/BBCPR (2021) G - - -
KVV/BCPR (2021) G - - -
KVV/BITHV (2021) G - - SE
KVV/BSBCP (2021) G - - SE
KVV/BSTA1 (2021) G PR - SE
KVV/BSTA2 (2021) G - - -
KVV/DIPR (2021) G - - -
KVV/KVAV (2021) G - - -
KVV/MDIPR (2021) G - - -
KVV/MPDIP (2021) G - - SE
KVV/MVM2 (2021) G - - -
KVV/PDIP (2021) - PR - -
KVV/SBCP (2021) G - - SE
KVV/STA1 (2021) G PR - SE
KVV/STA2 (2021) G - - -
KVV/STPC (2021) G - - -
KVV/ZINFH (2021) G - - -
KVV/ZSTAZ (2021) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŠÁNDOROVÁ, Z. - EHLOVÁ, M. - MYSLIVEC, J. Rovné příležitosti v oblasti inkluzivního vzdělávání, podpora studentů se specifickými potřebami v České republice a příklad dobré praxe Univerzity Pardubice Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích : aktuální trendy v pedagogicko-psychologické diagnostice a poradenství v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání, 2017, vol. 1, no. 1, s. 5-19. ISSN: 2570-7612.
ČERNÁ, M. - IVANOVÁ, J. - MYSLIVEC, J. Predictors of the Czech learners´ acquisition of selected English phonemes Journal of Language and Cultural Education, 2017, vol. 5, no. 3, s. 22-45. ISSN: 1339-4045.
EHLOVÁ, M. - MYSLIVEC, J. Faktory ovlivňující práci výchovných poradců na středních školách – Vícerozměrná analýza. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 1222-1229 s. ISBN 978-80-87952-12-2.
EHLOVÁ, M. - MYSLIVEC, J. Analýza podmínek pro činnost výchovných poradců na SŠ. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 206-216 s. ISBN 978-80-7395-921-0.
KOŽUH, B. - MYSLIVEC, J. Zpracování dat v PSPP pro společenské vědy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 159 s. ISBN: 978-80-7395-522-9.
MYSLIVEC, J. Vizualizace vícerozměrných dat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 224 s. ISBN: 978-80-7395-445-1.
MYSLIVEC, J. - VALIŠOVÁ, A. Autorita učitelů-techniků v kontextu sociální kompetence Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, 2011, vol. 2008, no. 1, s. 207-214. ISSN: 0567-8293.
MYSLIVEC, J. - SKALSKÁ, H. Vizualizace vícerozměrných dat symbolovými grafy E+M Ekonomie a Management, 2010, vol. 13, no. 3, s. 114-129. ISSN: 1212-3609.
MYSLIVEC, J. Knihovna symbols jazyka R: Vícerozměrné zobrazení vícerozměrných dat na dvojrozměrnou obrazovku a jeho využití v pedagogicko-psychologickém výzkumu. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 9 s. ISBN: 978-80-7395-345-4.
MYSLIVEC, J. Výpočet stochastického dekrementního modelu pomocí Markovova absorpčního řetězce pro pětasedmdesátiletou dámu. In Pedagogická ohlédnutí – stati k životnímu dílu Marty Kremličkové. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 7 s. ISBN: 978-80-7395-344-7.
MYSLIVEC, J. Andrews curves. 2010, http://cran.stat.ucla.edu/web/packages/andrews/index.html.
MYSLIVEC, J. Vizualizace vícerozměrných dat a její cíle. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 226-232 s. ISBN 978-80-7368-766-3.
MYSLIVEC, J. Symbols. 2009, http://cran.stat.ucla.edu/web/packages/symbols/index.html.
MYSLIVEC, J. Parviol. 2009, http://cran.stat.ucla.edu/web/packages/parviol/index.html.
MYSLIVEC, J. Využití genetických algoritmů pro pěstování rozhodovacích stromů. In Sborník příspěvků z VIII. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů IMEA 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 816-823 s. ISBN 978-80-7372-335-4.
MYSLIVEC, J. Tajemství šifrování ve fantazijních představách versus v matematické skutečnosti. In Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie III. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. s. 251-259 s. ISBN 978-80-8083-553-8.
MYSLIVEC, J. Klasifikace metod pro vizualizaci vícerozměrných dat. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV.. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 14-22 s. ISBN 978-80-244-2183-4.
MYSLIVEC, J. El Gamalův kryptosystém. In Člověk, výchova, školství, společnost, vzdělávání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 88-98 s. ISBN 978-80-7194-992-3.
MYSLIVEC, J. From Trees to Forest. In The 7th Annual Ph.D. Conference IMEA 2007 (Conference Paper Abstracts). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 13-13 s. ISBN 978-80-7194-965-7.
MYSLIVEC, J. Subjektivní pravděpodobnost - příčiny zkreslení pravděpodobnostních výroků. In Člověk, výchova, školství, společnost, vzdělávání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 81-87 s. ISBN 978-80-7194-992-3.
MYSLIVEC, J. - SYCHROVÁ, A. Aktuální problémy pedagogiky a psychologie Zpravodaj Univerzity Pardubice, 2006, vol. 2006, no. 47, s. 35-36.
MYSLIVEC, J. Grafické metody v EA, CA a PCA pro analýzu vícerozměrných dat. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. Sborník příspěvků z IV. ročníku studentské vědecké konference. Olomouc: Votobia, 2006. s. 269-275 s. ISBN 80-7220-280-4.
MYSLIVEC, J. Využití grafických metod pro analýzu vícerozměrných dat. In Sborník příspěvků z 6. doktorandské konference IMEA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 102-109 s. ISBN 80-7041-164-3.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Historické koncepty sociální pedagogiky Internal grants - Faculty of Arts and Philosophy Univerzita Pardubice 01.04.2008 30.11.2008
Prezentace výsledků aktivit studentů oboru humanitní studia a výsledků 3-leté činnosti oboru HS pro odbornou veřejnost a potenciální zaměstnavatelena pardubicku Internal grants - Faculty of Arts and Philosophy Univerzita Pardubice 01.04.2008 30.11.2008
Aktuální trendy v náhradní rodinné péči Priority No. 1 Univerzita Pardubice 01.03.2007 30.11.2007
Archivní a muzejní dokumentace působení literáta, muzejníka a učitele Františka Hrnčíře v širším regionu Pardubicka Priority No. 1 Univerzita Pardubice 01.03.2007 30.11.2007
Vytváření podmínek pro vstup regionálních subjektů do oblasti terciárního vzdělávání Priority No. 1 Univerzita Pardubice 28.02.2006 30.11.2006
Aktuální otázky pedagogiky a psychologie. Dvoudílná mezinárodní konference (červen a září 2006) Priority No. 3 Univerzita Pardubice 2006-02-27 2006-11-30

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
Ing. 1999 Information Management University of Hradec Králové Representation of Multidimensional Data
Ph.D. 2010 Inforamtion and Knowledge Management University of Hradec Králové Visual Representation of Data

List of Employments

Period Work type Employer
2002 - 2010 Asistent University of Pardubice
Now Odborný asistent University of Pardubice
2001 - 2002 Odborný pracovník pro výpočetní techniku University of Pardubice