Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D. | Faculty of Arts and Philosophy

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 036 772
adriana.sychrova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9325-1252

Workplace

Faculty of Arts and Philosophy
Department of education (10140)

Odborný asistent
assistant professor
Copy link to clipboard
Consultations:
Wednesday: 
13,00 - 14,00 ve dnech 31.5., 7.6., 14.6. a 24.8.
Předmět (Rok) Role
KVV/BETIK (2021) G - - -
KVV/BKSOP (2021) G PR - SE
KVV/BROSD (2021) G - - -
KVV/BSBCP (2021) - - - SE
KVV/BUSOP (2021) G PR - SE
KVV/ESOP (2021) G - - -
KVV/ESWMG (2021) G - - -
KVV/MEPČ (2021) G - - -
KVV/MMEPČ (2021) G PR - SE
KVV/MPDIP (2021) - - - SE
KVV/MSOPG (2021) G - - SE
KVV/MSOPR (2021) G - - -
KVV/MSWMG (2021) G - - -
KVV/PDIP (2021) - PR - -
KVV/ROSOD (2021) G - - -
KVV/SBCP (2021) - - - SE
KVV/SOPG (2021) G - - -
KVV/SOPR (2021) G - - -
KVV/SPEPR (2021) G - - -
KVV/SWMG (2021) G - - -
KVV/USOPO (2021) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SYCHROVÁ, A. Dítě a jeho rodiče v souvislosti s rozvodem Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok, 2019, vol. 18, no. 3, s. 115-125. ISSN: 1336-2232.
SYCHROVÁ, A. Náhradní prarodičovství Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok, 2018, vol. 17, no. 3, s. 108-116. ISSN: 1336-2232.
SYCHROVÁ, A. Dospívání dětí v adoptivní rodině Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok, 2017, vol. 16, no. 3, s. 104-115. ISSN: 1336-2232.
SYCHROVÁ, A. Jak vidí děti své rodiče? Pohled na vybrané výzkumy dětí Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok, 2016, vol. 15, no. 3, s. 72-81. ISSN: 1336-2232.
SYCHROVÁ, A. Pedagogické aspekty náhradní rodinné péče. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 239 s. ISBN: 978-80-7395-955-5.
SYCHROVÁ, A. Hodnocení úspěšnosti osvojení z pohledu matek osvojitelek. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 1133-1139 s. ISBN 978-80-87952-12-2.
SYCHROVÁ, A. Osvojení a jeho trendy v mezinárodním kontextu. In Recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů - QUAERE2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 1311-1318 s. ISBN 978-80-87952-10-8.
SYCHROVÁ, A. Ústavní péče jako součást náhradní péče o dítě. In Ústavní péče v resocializačním kontextu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 26 s. ISBN: 978-80-7395-756-8.
SYCHROVÁ, A. Hledání smyslu rodiny se zaměřením na rodiny náhradní. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1719-1726 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
SYCHROVÁ, A. Návrat dětí z ústavní péče do rodiny v kontextu současných změn v systému péče o ohrožené děti. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, 2013, vol. 7, no. 2, s. 100-114. ISSN: 1804-9095.
SYCHROVÁ, A. Pohledy na praxi zahraničních systémů péče o ohrožené děti Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, 2012, vol. 6, no. 1, s. 8-19. ISSN: 1804-9095.
SYCHROVÁ, A. Příklady řešení situace ohrožené rodiny v Departementu Horní Vienna ve Francii. In Sociální vyloučení v resocializačním kontextu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 12 s. ISBN: 978-80-7395-432-1.
SYCHROVÁ, A. Pojetí rodičovské autority a rodičovství v náhradních rodinách Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, 2011, vol. 2008, no. 1, s. 247-260. ISSN: 0567-8293.
SYCHROVÁ, A. Podpora vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči - inspirativní pohled na zahraniční projekty e-Pedagogium, 2009, vol. IX, no. 2, s. 92-100. ISSN: 1213-7758.
SYCHROVÁ, A. Ohrožené děti. In Proměny podmínek života dětí a mládeže ve Století dítěte podle Ellen Keyové. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 64-72 s. ISBN 978-80-7194-231-0.
SYCHROVÁ, A. Salesiánský preventivně výchovný styl. In Historické koncepty sociální pedagogiky: sborník z konference věnovaný památce prof. Jozefa Cacha. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 56-59 s. ISBN 978-80-7395-063-7.
SYCHROVÁ, A. Rodina a dítě v náhradní rodinné péči: pedagogický pohled na problematiku. In Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie III. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. s. 260-277 s. ISBN 978-80-8083-553-8.
SYCHROVÁ, A. Dítě v náhradní rodinné péči jako žák základní školy očima náhradních rodičů. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV.. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 1-11 s. ISBN 978-80-244-2183-4.
SYCHROVÁ, A. Problematika sociální spravedlivosti ve vzdělávání. In Člověk, výchova, školství, společnost, vzdělávání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 42-48 s. ISBN 978-80-7194-992-3.
MYSLIVEC, J. - SYCHROVÁ, A. Aktuální problémy pedagogiky a psychologie Zpravodaj Univerzity Pardubice, 2006, vol. 2006, no. 47, s. 35-36.
SYCHROVÁ, A. Problematika spravedlivého přístupu ke vzdělávání ve vybraných evropských zemích Informatorium Fakulty pedagogické UK v Praze, 2006, vol. 2006, no. 44, s. 7-10.
SYCHROVÁ, A. Aktuální pedagogický pohled na problematiku náhradní rodinné péče. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. Sborník příspěvků z IV. ročníku studentské vědecké konference. Olomouc: Votobia, 2006. s. 328-332 s. ISBN 80-7220-280-4.
MORAVCOVÁ, I. - SYCHROVÁ, A. Arion v Pardubicích Radniční zpravodaj, 2005, vol. 2005, no. 4, s. 19.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Innovative approaches to support endangered families with children in the Pardubice Region Operační program Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí 2019-10-01 2022-12-31
Enhancing motivation and development of professional competence of future educational workers Ukazatel F (Fond vzdělávací politiky) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.08.2019 31.12.2019
Podpora profesní připravenosti budoucích pedagogických pracovníků Ukazatel F (Fond vzdělávací politiky) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.08.2018 31.12.2018
Innovation of the subject Organization in the non-profit sector and related fields with a focus on social services Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Innovation of Practice and Application Intervention Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Historické koncepty sociální pedagogiky Internal grants - Faculty of Arts and Philosophy Univerzita Pardubice 01.04.2008 30.11.2008
Prezentace výsledků aktivit studentů oboru humanitní studia a výsledků 3-leté činnosti oboru HS pro odbornou veřejnost a potenciální zaměstnavatelena pardubicku Internal grants - Faculty of Arts and Philosophy Univerzita Pardubice 01.04.2008 30.11.2008
Archivní a muzejní dokumentace působení literáta, muzejníka a učitele Františka Hrnčíře v širším regionu Pardubicka Priority No. 1 Univerzita Pardubice 01.03.2007 30.11.2007
Aktuální trendy v náhradní rodinné péči Priority No. 1 Univerzita Pardubice 2007-03-01 2007-11-30
Vytváření podmínek pro vstup regionálních subjektů do oblasti terciárního vzdělávání Priority No. 1 Univerzita Pardubice 28.02.2006 30.11.2006
Socioekonomická atescendence rodiny jako determinanta primárního vzdělávání v EU Priority No. 1 Univerzita Pardubice 2006-02-27 2006-11-30
Schoenebeckova postpedagogika v teorii a praxi Priority No. 5 Univerzita Pardubice 2005-01-01 2005-12-31

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
Mgr. 2003
Ph.D. 2012 Charles University in Prague