Mgr. Irena Reimannová, Ph.D. | Faculty of Arts and Philosophy

Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 036 734, 466 036 222
607 136 964
irena.reimannova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3389-308X

Workplace

Faculty of Arts and Philosophy
Faculty of Arts and Philosophy Vice-Dean for Education (12000)

Proděkan
vice-dean

Faculty of Arts and Philosophy
Department of English and American Studies (10110)

Odborný asistent
assistant professor
Copy link to clipboard
Předmět (Rok) Role
KAA/BBCSE (2020) - - - SE
KAA/BCSE (2020) - - - SE
KAA/BOBAN (2020) G - - -
KAA/BPINF (2020) G - - SE
KAA/BPRX2 (2020) - - CV -
KAA/BRIKK (2020) G - - -
KAA/BSVP (2020) G - - -
KAA/BUDAJ (2020) G - - -
KAA/BUOD (2020) G - - SE
KAA/DAJ2 (2020) G - - -
KAA/EDID2 (2020) G - - -
KAA/ICC (2020) G - - -
KAA/MDID2 (2020) G PR - SE
KAA/MHUN (2020) G - - -
KAA/MITAJ (2020) G - - SE
KAA/MOBD (2020) G - - SE
KAA/MUMV (2020) G PR - SE
KAA/MUPX1 (2020) G - CV -
KAA/MUPX2 (2020) G - CV -
KAA/OBAN (2020) G - - -
KAA/OBD1 (2020) G - - -
KAA/PINFA (2020) G - - -
KAA/PINFU (2020) G - CV -
KAA/PREZU (2020) G - - -
KAA/PRX1 (2020) G - - -
KAA/PRX2 (2020) G - - -
KAA/PRX3 (2020) G - - -
KAA/REFS (2020) G - - -
KAA/RFS (2020) G - - -
KAA/RICC (2020) G - - -
KAA/SPK (2020) G - - -
KAA/SPVP (2020) G - - -
KAA/UPEV (2020) G - - -
KAA/VKOD (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
REIMANNOVÁ, I. Examining grammatical knowledge of English language student teachers Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 2019, vol. 6, no. 2, s. 94-105. ISSN: 2336-3347.
REIMANNOVÁ, I. Integrating Mahara Eportfolio in the Curriculum of English Language Teacher Education Study Programme. In Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education (DisCo) 2018. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2018. s. 335-342 s. ISBN 978-80-86302-83-6.
REIMANNOVÁ, I. - HUSCHOVÁ, P. Academic writing: modal verbs in the role of hedges. In Learner Corpora and English Acquisition. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 10 s. ISBN: 978-80-7395-946-3.
REIMANNOVÁ, I. Blended learning kurz Prezentační dovednosti pro učitele. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 44-50 s. ISBN 978-80-7435-615-5.
REIMANNOVÁ, I. Pre-service English Language Teachers' Perceptions and Development of TPACK in the ICT-Integrated Course of Presentation Skills. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 143-149 s. ISBN 978-80-7435-615-5.
REIMANNOVÁ, I. - POSPÍŠILOVÁ, L. Virtual English Student Teacher. In Bildung und Sprachen in Europa / Education and Languages in Europe. Münster: LIT Verlag, 2013. s. 419-428 s. ISBN 978-3-643-50505-7.
POSPÍŠILOVÁ, L. - REIMANNOVÁ, I. Osobní učební prostředí českých a finských studentů. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 125-130 s. ISBN 978-80-7435-327-7.
REIMANNOVÁ, I. Vývojové trendy v pojetí role učitele při integrování ICT do výuky anglického jazyka. In Kvalita ve vzdělávání: sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012. s. 675-682 s. ISBN 978-80-7290-620-8.
REIMANNOVÁ, I. Blended learning ve výuce obchodní angličtiny. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 156 s. ISBN: 978-80-7395-347-8.
REIMANNOVÁ, I. Role anglického jazyka v evropském kontextu cizojazyčné výuky.. In Mezinárodní konference k evropskému mezikulturnímu dialogu 2008 - sborník příspěvků z konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. s. neuvedeny s. ISBN 978-80-7318-768-2.
REIMANNOVÁ, I. Postoje vysokoškolských studentů k blended learningu. Případová studie.. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 371-382 s. ISBN 978-80-7041-287-9.
REIMANNOVÁ, I. Vymezení pojmu e-learning. In Proměny pedagogiky. Mezinárodní vědecká konference ČPdS. Praha: Univerzita Karlova, 2005. s. 321-324 s. ISBN 80-7290-226-1.
REIMANNOVÁ, I. Using CMS Moodle in Full-Time Studies. In ELT Signposts 2005. Brno: Masaryk University Brno, 2005. s. 44-48 s. ISBN 80-210-3760-1.
REIMANNOVÁ, I. Využití Moodle ve výuce odborného anglického jazyka. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III.. Olomouc: VOTOBIA, 2005. s. 93-96 s. ISBN 80-7220-246-4.
REMEŠOVÁ, P. - REIMANNOVÁ, I. Register Teaching in a Communicative Way. In Learning Together. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 87-91 s. ISBN 80-7194-724-5.
REIMANNOVÁ, I. E-Learning ve výuce cizího odborného jazyka. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II.. Olomouc: Votobia Praha, 2004. s. nestránkováno s. ISBN 80-7220-201-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Enhancing motivation and development of professional competence of future educational workers Ukazatel F (Fond vzdělávací politiky) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-08-01 2019-12-31
Integrating microteaching and modern teaching methods into the Pragmatics course Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2019 30.11.2019
Podpora profesní připravenosti budoucích pedagogických pracovníků Ukazatel F (Fond vzdělávací politiky) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.08.2018 31.12.2018
Developing professional competence of student teachers of English as a foreign language Ukazatel F (Fond vzdělávací politiky) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-08-01 2017-12-31
Student-mentor-tutor III. Ukazatel F (Fond vzdělávací politiky) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.09.2016 31.12.2016
Innovating subjects of the AJSP and UČAJ professional modules: integrating digital portfolio Mahara into education Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-01-01 2016-12-31
Student - mentor - tutor: deepening cooperation with practice Ukazatel F (Fond vzdělávací politiky) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.09.2015 31.12.2015
Student - mentor - tutor: deepening cooperation with practice Ukazatel F (Fond vzdělávací politiky) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.09.2014 31.12.2014
Historie, současnost a vliv evropanizace na pedagogické myšlení v ČR (výzkum) a příprava materiálů pro realizaci cyklu přednášek "Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky" Priority No. 1 Univerzita Pardubice 2005-01-01 2005-12-31

Research Focus

List of Employments

Period Work type Employer
Now odborný asistent Univerzita Pardubice
1997 - 2000 Branch Manager - Pardubice Překladatelský servis skřivánek, s.r.o.