UPCE

Docent Kašpar převzal nejvyšší mexické vyznamenání

19. 7. 2018
Kašpar

Nejvyšší mexické státní vyznamenání pro cizince „ŘÁD AZTÉCKÉHO ORLA“, udělované mexickou vládou, obdrželi v pátek 20. července v Praze dva Češi: historik a etnolog doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc., z Katedry kulturní a sociální antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a vědkyně a pedagožka Ludmila Holková, která žije od roku 1965 v Mexiku. Takto mexickou vládou oceněných Čechů je od roku 1935 prozatím jen 14.

Docent PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. obdržel nejvyšší mexické státní vyznamenání, které může cizinec získat, a to na základě Dekretu prezidenta Spojených států mexických Enrique Peňafiela Nieto ze dne 17. dubna 2018. „Řád aztéckého orla“ (Orden de Águila Azteca) mu při slavnostním aktu předal v pátek 20. července ve 12 hodin v sídle Velvyslanectví Spojených států mexických v Praze její excelence velvyslankyně Mexika Leonora Rueda.

Významné ocenění mexické vlády obdržel docent Kašpar z Univerzity Pardubice za svoji aktivitu, kterou vykonal pro Mexiko – za celoživotní studium mexické antropologie a historie, šíření mexické kultury v české společnosti, za bohatou publikační a překladatelskou činnost věnovanou této latinskoamerické zemi i za dlouholeté přednáškové působení na mexických univerzitách.

Reportáž a rozhovor s docentem Kašparem z mexického velvyslanectví sledujte na ČT24 v minutě 6:05. 

S panem docentem o vědeckém poznání indiánů na Českém rozhlasu Pardubice.

Docent Kašpar se už čtyřicet let pravidelně vydává, jak říká, do svého druhého domova, kde se věnuje studiu mexické antropologie a historie, přednáší a vydal více než desítku knih věnovaných Mexiku, které byly publikovány nejen v češtině, ale i v němčině, francouzštině a španělštině. Zabývá se předkolumbovskou a koloniální lidovou slovesností Mexika, provádí terénní výzkum v mexických městech. Na některá místa se opakovaně vrací, aby mohl provádět zajímavá srovnání. Tak vznikla např. i vloni vydaná kniha „O červeném sporťáku a jiné současné pověsti a fámy z Mexika“. Latinskoamerickému tématu se navíc věnoval ve stovkách svých studií, které v průběhu času otiskovaly prestižní odborné časopisy v Čechách, Slovensku, Slovinsku, Polsku, Rakousku, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Rusku, Mexiku, Brazílii, na Kubě atd. Do španělštiny i češtiny přeložil např. také indiánské básně a se svými studenty nastudoval několik her přenášejících diváka do starých časů Latinské Ameriky.

A ještě mnoho materiálu mu zbývá ke zpracování: „Na každé cestě jsem si psal deníky, knihovnickou terminologií řečeno jich mám doma několik metrů, a teprve teď je začínám zpracovávat, stejně jako fotografickou a video dokumentaci,“ uvádí o svém zamilovaném a nekončícím mexickém tématu historik a etnolog Kašpar.

V květnu letošního roku byl docent Kašpar na mexické Autonomní univerzitě státu Hidalgo (UAEH) v Pachuce jmenován čestným a hostujícím profesorem a osobně se účastnil převzetí ocenění „profesor honorario y visitante“. Mexická strana tak ocenila jeho nejen více než čtyři desetiletí trvající badatelský zájem o tuto zemi, ale také aktivní působení na mexických univerzitách Universidad San Nicolás de Morélia, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Iberoamericana, Universidad Nacional Autónoma de México a v neposlední řadě také několikaletou přednáškovou činnost na již zmíněné UAEH.

„Ač mi život, jako každému z nás, kladl do cesty nejrůznější překážky, přesto o sobě s nadsázkou rád prohlašuji, že jsem jedním z mála lidí, jejichž koníček se stal jejich povoláním. A to hned ve dvou podobách – skoro v půl stoletém působení ve funkci vysokoškolského pedagoga a také badatele v historii a antropologii Španělska a Mexika,“ říká nositel nejvyššího mexického státního vyznamenání pro cizince doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Řád aztéckého orla

Řád aztéckého orla je udělován za prominentní služby poskytované mexickému národu nebo lidstvu a jako reciprocita vůči vyznamenáním uděleným v zahraničí mexickým veřejným činitelům. Ocenění vzniklo na základě vyhlášky z 13. září 1932 jako ocenění udělované cizincům za humanitární služby. Kandidáti na ocenění jsou navrhováni reprezentanty mexických velvyslanectví daných zemí a konečné rozhodnutí má mexická vláda na základě pokynů rady vedené prezidentem Mexika. Mexická vláda dosud udělila Řád aztéckého orla celkem 14 českým a československým občanům, z nichž jako první jej v roce 1938 obdržel Edvard Beneš jakožto vyjádření solidarity Mexika československé vládě po mnichovských událostech. Mezi dalšími oceněnými figurují především bývalí čeští velvyslanci působící v Mexiku, a to za svou záslužnou činnost ve prospěch této země.

Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Narodil se ve vesničce Jestřebí v podhůří Jeseníků. Střední všeobecně vzdělávací školu s rozšířenou výukou francouzštiny absolvoval v Zábřehu na Moravě. Poté studoval dějepis a češtinu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, paralelně však navštěvoval na téže univerzitě i Filozofickou fakultu, kde v roce 1975 získal v rigorózním řízení (obor historie) titul PhDr. V roce 1980 obhájil kandidátskou disertační práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (publikována v roce 1983 pod názvem Nový svět v české a evropské literatuře 16. - 19. století) a získal titul CSc. Roku 1996 se habilitoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Doc.) a o čtyři roky později byl jmenován Členem korespondentem (Académico corresponsal) Academia Mexicana de la Historia. Od roku 1974 až do roku 2011 působil postupně jako vědecký pracovník, odborný asistent a docent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2004 až dosud pracuje jako docent na Katedře kulturní a sociální antopologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Přednáší například na univerzitách ve Slovinsku, Polsku, na Kubě, v Německu, Rusku, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Francii či v Mexiku. Publikoval na tři desítky odborných publikací v češtině, francouzštině, němčině a španělštině a několik set odborných studií a recenzí. Spolupracuje s Českým rozhlasem, Českou televizí, TV Nova a TV Noe.    

O působení docenta Oldřicha Kašpara v Mexiku najdete také na stránkách univerzitního e-Zpravodaje:

Knihu si můžete objednat v univerzitním e-shopu.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice