Dny otevřených dveří Fakulty filozofické se konaly on-line

25. 1. 2021

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice pořádala jako každý rok Dny otevřených dveří, letos však zcela netradičně, on-line. Dvouhodinový přímý přenos z univerzitní auly nabídl rozhovory se studenty a pedagogy ze všech fakultních pracovišť. Záznam vysílání je pro případné zájemce stále k dispozici.  

Cenné informace o studiu na naší fakultě mohli zájemci získat pouze on-line. Dvouhodinovým živým přenosem provedla zájemce Šárka Rusnáková, absolventka Fakulty filozofické a zároveň redaktorka Českého rozhlasu Pardubice. Ve studiu v univerzitní aule se tak vystřídali studenti i pedagogové, kteří se podělili o zkušenosti se studiem a poradili, jak se připravit na přijímací řízení.

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice právě letos slaví 20 let své existence.

Nabízíme poměrně širokou paletu studijních programů, které pokrývají spektrum od humanitních oborů až po společensko-vědní obory. V rámci studia na naší fakultě je možné absolvovat programy zaměřené na oblast cizích jazyků, domácí literatury, historie, filosofie, religionistiky, sociální antropologie a dalších sociálních věd,“ uvedla proděkanka pro vzdělávání Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Po celou dobu přenosu mohli zájemci o studium prostřednictvím živého chatu pokládat jakékoli dotazy, na které jim písemně odpovídali zástupci fakulty. Nejvíce otázek se týkalo přijímacích zkoušek a podmínek přijetí ke studiu.

„Snažíme se reagovat na epidemickou situaci, do téměř všech bakalářských studijních programů bereme bez přijímací zkoušky, pokud není naplněna kapacita daného studijního programu. Termín pro podání přihlášek do bakalářského studia je 20. dubna 2021, po tomto termínu budou uchazeči informování o tom, zda byli přijati, případně jaký je další postup v rámci přijímacího řízení,“ ujistila proděkanka Reimannová.


Dny otevřených dveří cílily především na stávající maturanty, tedy zájemce o bakalářské studium, nicméně naše fakulta nabízí také možnosti navazujícího magisterského či doktorského studia.

Záznam Dne otevřených dveří je možné zpětně zhlédnout na našich stránkách nebo na univerzitním YouTube kanálu. Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na webu fakulty.

V případě jakýchkoli dalších dotazů se můžete obrátit na ing. Jana Pražáka z Poradenského a propagačního střediska FF UPa (jan.prazak@upce.cz) nebo na telefonu 466 036 224.