Přípravné kurzy

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Fakulta filozofická nabízí zájemcům o studium následující přípravné kurzy:

Přípravné kurzy z anglického jazyka pro obory Anglický jazyk pro odbornou praxi a Anglický jazyk pro vzdělávání

- seznámení zájemců o studium na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice se způsobem testování při přijímacích zkouškách z anglického jazyka

  • simulace testů pro jednotlivé řečové dovednosti (Poslech s porozuměním/Čtení s  porozuměním/Cloze-test/Gramatika a slovní zásoba)

  • poskytnutí zpětné vazby k jazykové úrovni frekventantů

  • ukázky testů ověřujících přehled v oblasti anglo-americké literatury a kultury

Upozornění: materiály používané v kurzech vycházejí z jazykové úrovně intermediate – upper intermediate. Kurz není zaměřen na opakování či procvičování látky, ale na seznámení frekventantů s možným formátem zkoušky z anglického jazyka.

Kurz povedou vyučující Katedry anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické.

Celková délka kurzů je 8 hodin, jednotlivým dovednostem je věnován prostor 2 hodiny.

Termíny: 4. 4. a 18. 4. 2020.

Čas: 10.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 14.30 hod.

Místo konání: Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice, budova EA, 13. patro, místnost č. 13038
Cena: 1.200,- Kč

 

Přípravné kurzy pro obor Humanitní studia

  • kurz má uchazečům usnadnit přípravu na přijímací zkoušky na Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice

  • prohloubení znalosti v oblasti humanitních disciplín

  • součástí kurzu jsou ukázky testů a testy „nanečisto“

Kurzy povedou vyučující Katedry věd o výchově Fakulty filozofické.

Celková délka kurzů je 8 hodin.
Termíny: 17. 4. a 24. 4. 2020
Čas: 16.00 – 20.00 hod.
Místo konání: Aula Arnošta z Pardubic, Studentská 519, 532 10 Pardubice
Cena: 1.200,- Kč

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon prihlaska_142639.pdf200.85 KB
true
Rozšířit fotografii: 
false