2. kolo přijímacího řízení Fakulty filozofické

13. 7. 2020
2. kolo
přijímací řízení
Fakulta filozofická
uchazeči o studium

Fakulta filozofická vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21. 

Pro přijímací řízení platí stejná pravidla a podmínky jako v prvním kole.


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Jednooborové Sdružené (dvouborové)
Filosofie Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika
Historicko-literární studia Ochrana hmotných památek + Historie
Kulturní dějiny  
Německý jazyk pro odbornou praxi  
Religionistika  
Sociální a kulturní antropologie  
Spisová a archivní služba  

Termín pro podání přihlášek: do 14. 8. 2020

Přihlášky ke studiu lze podávat elektronickou formou prostřednictvím http://eprihlaska.upce.cz.

Ve druhém kole přijímacího řízení do bakalářského studia jsou zrušeny přijímací zkoušky u veškerých bakalářských studijních programů/oborů.

Součástí přihlášky jsou úředně ověřené kopie vysvědčení ze 4. ročníku a maturitního vysvědčení, které uchazeč doručí poštou do 14. 8. 2020 na adresu studijního oddělení FF UPa:

Univerzita Pardubice
Fakulta filozofická
Studentská 84 (budova EA)
532 10 Pardubice

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

  projekt DP zašlete na: Přijímací zkoušky
Anglická filologie nadezda.ticha@upce.cz prominuty
Filosofie irena.kolmasova@upce.cz videokonference
Kulturní dějiny (dějiny lit. kultury, gender history, kulturně hist. slavistika, péče o kulturní dědictví, regionální, soudobé dějiny) - prominuty
Resocializační pedagogika - prominuty
Sociální a kulturní antropologie nadezda.ticha@upce.cz prominuty
Učitelství anglického jazyka nadezda.ticha@upce.cz prominuty

Pro přijímací řízení platí stejná pravidla a podmínky jako v prvním kole.

Termín pro podání přihlášek: do 14. 8. 2020

Přihlášky ke studiu lze podávat elektronickou formou prostřednictvím http://eprihlaska.upce.cz.

Součástí přihlášky je projekt diplomové práce (kromě Kulturních dějin a Resocializační pedagogiky), který uchazeč zašle na výše uvedený e-mail příslušné studijní referentky.

Úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu, kterými uchazeč dokladuje absolvování bakalářského studijního programu, doloží uchazeč nejpozději v den zápisu do studia dne 4. 9. 2020 (absolventi FF v roce 2020 nemusí ověřovat uvedené dokumenty).

V případě konání státní závěrečné zkoušky v termínu po 4. 9. 2020 doručí poštou tyto dokumenty nejpozději do 21. 9. 2020 na studijní odd. FF UPa (nelze zasílat elektronicky).